די.גריי-מן: הויקי העברית Wikia
Advertisement
Akuma

אקומה.

אקומה (ביפנית: アクマ, Akuma; "שד" תרתי משמע) הם יצורים מלאכותיים שנבנים ככלי נשק מנשמה של אדם אחד או יותר, שלדי מתכת וחומר אפל, כאשר השניים האחרונים מסופקים ע"י ארל המילניום, והנוצרים דרך אבלם של אנשים שאיבדו את יקיריהם. האקומה בנויים כך שימלאו בכוח אחר פקודות הארל וחברי משפחת נוח האחרים בצורה עיוורת, גם אם זה נגד רצונם. למרות זאת, ידוע כי במקרים מסויימים הם פועלים מאחורי גב המשפחה כאשר הם ללא השגחה.

יצירת אקומה[]

אקומה נוצרים כאשר בני-אדם באבל על מות יקיריהם ויוצרים קשר עם ארל המילניום כדי להחזיר את נשמתם. הארל מציג לאדם החי שלד מחומר אפל ומבקש מהם לקרוא בשם המנוח כדי להחזירה. נשמת המנוח הופכת ללכודה בתוך השלד ונאלצת לציית לרצון ארל המילניום. לאחר מכן, הנשמה מוכרחה להרוג את האדם שקרא לה לחזור ו"ללבוש" את גופתו, וכך להשתמש במראה החדש כדי להלך בין בני-אדם במסווה. לאחר השלמת הטרנספורמציה, האקומה, שנשמתו מעונה ונאכלת ע"י השנאה כלפי עולם החיים, הולך והורג בני אדם על מנת להתחזק ולעלות את דרגתו כדי לשרת את הארל בצורה הטובה ביותר.

השמדת אקומה[]

ישנן מספר דרכים ידועות להשמדת אקומה.

  • אינוסנס: היא החומר היחידי שיכול להשמיד אקומה ולטהר אותם בו זמנית. כאשר אקומה מושמד ע"י אינוסנס הנשמה ניצלת ומשוחררת משרשראותיה, ועוברת לעולם הבא. כל דרך אחרת גורמת לחומר האפל לכלות את הנשמה והיא מושמדת לעולם.
  • קניבליזם: כוחות החומר האפל של האקומה יעילים נגד אקומה אחרים. הם יכולים להשמיד אקומה מאותה דרגה או מדרגה נמוכה יותר ואפילו לאכול אותם. מצב זה נראה במקומות בהם יש אקומה רבים כמו ביפן. כאשר אין להם מספיק אנשים להרוג, האקומה מתחילים לתקוף אחד את השני (בעיקר אקומה בדרגה 3).
  • שאיבה ע"י אקסורסיסט שלישי: כנגזרת מקניבליזם, האקסורסיסט השלישיים שמושתלים בהם תאי אקומה, יכולים לשאוב לתוכם אקומה, תלוי בדרגתם.
  • השמדה עצמית: לכל אקומה יש פקודת השמדה עצמית היא יכולה להיות מופעלת ע"י פקודה מאחד מבני משפחת נוח. אקומה מתוקנים גם מתוכננים להשמדה עצמית כאשר הם נכנעים לטבע הישן שלהם והולכים נגד בני בריתם.
  • כוח הנוח: מאחר וכוח הנוח עובד על חומר אפל כמו כוח האקומה, נראה כי בני המשפחה יכולים להשמיד אקומה מבלי לגרום להם להמדה עצמית, כפי שנראה שעשה סקין בוליק.

דרגות[]

שלד[]

הצורה הראשונית של אקומה היא שלד העשוי מחומר אפל, מתכת והנשמה שנלכדה בתוכו כאשר יקיריהם קרא להם בשמם. ברגע שלשלד יש נשמה הוא מקושר לפקודותיו של הארל, גם אם הן נגד רצונו. באופן מוזר, למרות שלרוב אין להם שום ידע מוקדם על אקומה או על ארל המילניום, נראה כי הנשמות שנקראו חזרה יודעות מהן נסיבות תקומתן ברגע שהושתלו בשלדי החומר האפל. השלד עדיין ימצא תחת עור האדם בכל שלבי האקומה.

דרגה 1[]

אקומה בדרגה 1 נראה כיצור בצורת כדור מרחף המורכב מעשרות קני רובים שבולטים ממנו ויורים כדורים גדולים. הקנים גמישים ויכולים להתכופף לכל זווית רצויה מבלי להשפיע על יכולות הירי שלהם. נראה שלאקומה בדרגה 1 יש יכולת לירות קרני אנרגיה מפתח מתחת לפנים שלהם. התקפה זאת נקראת "תותח אקומה" ע"י ארל המילניום. ישנם אקומה בדרגה 1 שיכולים להפוך חלקית לצורתם המקורית, כך שרואים ברובם את התחפושת האנושית שלהם, אבל עם תותחים במקום עיניהם ועור סגול כהה.

הנשמות בתוך אקומה בדרגה 1 נראות עם הגוף והבגדים שלהם מצורתם המקורית לפני שמתו, אך פניהן מעוותות עם שרשרת מסביב לצווארן המשדרת את הכאב והצער העמוק של הנשמה הלכודה. אקומה בדרגה 1 מראים מעין מעבר מהידרדרות אישיותם האנושית אל אישיות רשעה בהתקרבותם לדרגה 2, דרך התגברות הרצון והאובססיה שלהם להרוג, ובצורתם האנושית הם יכולים להראות התנהגות אדישה. ברגע שהאקומה השלים את המכסה הנחוצה של הריגות בני אדם ואקסורסיסט, הוא יעלה לדרגה 2.

דרגה 1.5[]

דרגה 2[]

דרגה 3[]

אקומה ענק[]

דרגה 4[]

יכולות[]

מקרים מיוחדים[]

אקומה מתוקנים[]

אקומה מאולתרים[]

אקסורסיסט שלישיים[]

אקומה ידועים[]

Advertisement