די.גריי-מן: הויקי העברית Wikia
Advertisement
Great generals

הגנרלים העליונים.

הגנרלים העליונים הינם אנשים השייכים לסדר השחור, האחראים להעברת משימות לגנרלים של הסדר השחור. דרגתם היא גבוהה מדרגתו של ראש הענף וסמכותם גדולה משלו.

ייעוד[]

Advertisement