די.גריי-מן: הויקי העברית Wikia
Advertisement

חברי סנטרל.

סנטרל הינו מתקן של הסדר השחור הממוקם בותיקן. סנטרל הוא הגוף המקשר בין האפיפיור והמסדר השחור. בנוסף נאמר כי לסנטרל יש קשרים עם הגנרלים העליונים, למרות שלא ידוע עד כמה.

תולדות

סמל סנטרל.

קרוו

קרוו (אנגלית: CROW, a.k.a Central Office Battle Corps) הינם קבוצה עילית של אנשים מהסדר השחור הפועלים כאוכפים מיוחדים. למרות שאינם יכולים להשתמש באינוסנס, הם בעלי מיומנויות מיוחדות ויכולים להשתמש בכישופים חזקים לריתוק אויביהם.

חברים ידועים

Advertisement