די.גריי-מן: הויקי העברית Wikia
Advertisement

הסקול.

הסקול הינם נתינים של ארל המלניום ומשפחת נוח.

ייעוד

מראה

Advertisement