די.גריי-מן: הויקי העברית Wikia
Advertisement
Skull

הסקול.

הסקול הינם נתינים של ארל המלניום ומשפחת נוח.

ייעוד[]

מראה[]

Advertisement