די.גריי-מן: הויקי העברית Wikia
Advertisement
FINDER

פיינדרים.

פיינדר הינו אדם המתנדב במסדר השחור, מסתובב בעולם, חוקר תופעות לא טבעיות וקובע מקומות אפשריים להימצאות פיסות אינוסנס. הפיינדרים הם חיילי השטח היחידים של הסדר השחור, שלא משתמשים באינוסנס.

ייעוד[]

מדים[]

Advertisement